fbpx

Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako asystent na etacie klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytety Medyczny w Katowicach) oraz Klinice Ginekologii i Położnictwa w Katowicach. I stopień z zakresu położnictwa i ginekologii uzyskał w 1986 r., a II stopień w 1991 roku na podstawie pracy pt. “Ocena zaburzeń lipidowych w surowicy krwi i łożysk kobiet rodzących z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu”.

W 2000 roku wygrał konkurs na stanowisko ordynatora ginekologiczno – położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej gdzie pracował do 2006 roku. Od 1989 roku prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie położnictwa i chorób kobiecych.

Jestem współautorem 17 prac naukowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz w krajowych i zagranicznych materiałach naukowych kongresów i sympozjów, których był uczestnikiem.

W 1997 roku otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za współuczestniczenie w tworzeniu Scentralizowanego Systemu Monitorowania i Nadzoru Płody “MONAKO”.

Medycyną estetyczną z zakresu ginekologii interesuje się od 5 lat, czego efektem są liczne szkolenia w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie.